POLITYKA PRYWATNOŚCI


Administrator danych osobowych - właściciel firmy A.R.P. Artykuły Reklamowe Poligrafia, Renata Stępniewska, ul. Długa 23N, 05 270 Marki, NIP: 525-155-29-81, REGON: 011951103
Cel zbierania danych osobowych - Państwa dane (imię i nazwisko, nazwa oraz dane firmy, adresy e-mailowe, nr telefonów) zbieramy w celu prowadzenia korespondencji biznesowej, realizacji usług, prowadzenia księgowości
Pliki cookies - na naszej stronie wykorzystywane są pliki coockies w celu analizowania ruchu na stronie poprzez narzędzia Google Analytics
Czas przetwarzania danych - Państwa dane osobowe są przechowywane przez czas potrzebny na realizację usług, macie prawo do wglądu i żądania usunięcia ich (z wyjątkiem danych zawartych w księgowości)
Ochrona danych - przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych zobowiązujemy się, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych